Общинска избирателна комисия Ново село


РЕШЕНИЕ
№ 23-МИ
Ново село, 24.09.2019

ОТНОСНО: Жалба от Орлин Константинов Василев срещу Решение №19 от 16.09.2019г на ОИК-Ново село за отказ за Регистрация на ПП „Земеделски Съюз Александър Стамболийски”

Постъпила жалба с вх.№19/19.09.2019г от Орлин Константинов Василев срещу Решение №19 от 16.09.2019г на ОИК-Ново село за отказ за Регистрация на ПП „Земеделски Съюз Александър Стамболийски”,

Общинска избирателна комисия – Ново село след като е разгледала постъпилото заявление и приложените документи намира, че не са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. по отношение на подаденото заявление за  участие в изборите за общински съветници в община Ново село на 27 октомври 2019 г. поради факта, че липсва надлежно оправомощаване на лицето Орлин Константинов Василев, като изрично е прието посочено упълномощаване за пред ОИК-Видин и отказва с Решение №19 от 16.09.2019г.

Срещу цитираното решение е подадена жалба с вх.№19/19.09.2019г от Орлин Константинов Василев срещу Решение №19 от 16.09.2019г на ОИК-Ново село за отказ за Регистрация на ПП „Земеделски Съюз Александър Стамболийски” и същата е изпратена по компетентност до ЦИК.

С вх. № МИ-15-357 от 19.01.2015 г. в ЦИК е постъпила жалбата от Земеделски Съюз Александър Стамболийски” представлявана от Спас Янчев Панчев, чрез упълномощения представител за област Видин, Орлин Константинов Василев, срещу Решение № 19-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село, област Видин. В Централна избирателна комисия след изискване е постъпило допълнение към преписката вх. № МИ-15-357 от 20.09.2019г изпратена от ОИК – Ново село.

Според жалбоподателя Партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ решението е неправилно и незаконосъобразно, поради което моли същото да се отмени, поради факта че представителят им за област Видин на територията на която е и ОИК – Ново село, е представил пълномощно, което го упълномощава да представлява партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ по време на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. пред всички държавни и местни органи на територията на област Видин с всички права по закон, част от които изрично изброени. Счита също така, че ОИК – Ново село е общински (местен) изборен орган, намиращ се на територията на област Видин, и като такъв попада в обхватното поле на пълномощното, издадено от председателя и представляващ партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски Спас Янчев Панчев в полза на Орлин Константинов Василев, с което последният се упълномощава да извършва всякакви действия по регистрацията на партия „Земеделски съюз“ – Александър Стамболийски и нейните кандидати на територията на област Видин.

„ЦИК след като се запозна с всички относими документи за постановяване на решение намира, че безспорно ОИК – Ново село се намира на територията на област Видин, както и че ОИК – Ново село се явява местен орган, попадащ в обхвата на пълномощното на представителя на партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ Спас Янчев Панчев. Следователно същият е имал право да подаде документи за регистрация на партията в ОИК – Ново село, област Видин“.

На основание изложеното по-горе ЦИК Отменя Решение № 19-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Ново село и връща преписката за ново произнасяне по заявлението за регистрация на  ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Общинска избирателна комисия – Ново село водена от горното разгледа отново постъпилото заявление и приложените документи и като взе в предвид Решение № 1162-МИ от 20.09.2019 г. на ЦИК по жалбата на партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ за регистрация на партията в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ” за участие в изборите за общински съветници в община Ново село на 27 октомври 2019 г.

Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:                                     ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ”

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Цветомира Димитрова Славова

* Публикувано на 25.09.2019 в 09:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 85-МИ / 04.11.2019

  относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Община Ново село

 • № 84-МИ / 04.11.2019

  относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: КМЕТСТВО ВИНАРОВО

 • № 83-МИ / 04.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Ново село

всички решения